با ثبت نام آژانس یا مؤسسه کرایه اتومبیل در سایت، قراردادی بین دینگ و آن مؤسسه یا آژانس منعقد می شود.
طبق این قرارداد پنلی در اختیار آژانس ها و مؤسسات قرار میگیرد.
در این پنل ماشین ها و رانندگان توسط صاحب آژانس یا مؤسسه ثبت می گردد.
در این همکاری رانندگان همیشه در حال فعالیت هستند و درآمد روزانه آژانس یا مؤسسه کرایه اتومبیل بطور قابل توجهی بالا می رود.